^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน” กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงวัฒนธรรมและบริการที่มีคุณค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

กำหนดระยเวลา
รับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Northern CIV

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Anne Phannapisuth

Deadline: 
12 Aug 2017 10:00 to 20 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.