^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON"

ประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON"

Warrix ร่วมกับ Nikon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON" หัวข้อ "เสื้อบอลไทยใส่ได้ทุกวัน" ชิงรางวัลกล้อง Nikon และเสื้อทีมชาติไทย รุ่นลิมิเต็ด จากวอริกซ์ สปอร์ต

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 16:00

ประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE”

ประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE”

labrado ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE” ชิงของรางวัลจาก labrador

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 : 1s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest  2018"

Deadline: 
Mon, 2018-09-17 16:00

ประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls”

ประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls” ในงาน Fortune Town Camera Fair 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Sat, 2018-08-18 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-10-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านว

Deadline: 
Wed, 2018-08-15 17:00

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Mon, 2018-08-13 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 96,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-08-29 16:00

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.