^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest

ประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท หอมหมื่นลี้ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest หัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิ” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมพร้อมถ้วยรางวัล และ Gift Voucher

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล แลใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-11-13 16:00

ประกวดภาพถ่าย “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”

ประกวดภาพถ่าย “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-10-25 16:00

ประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.”

ประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวยงาม หัวข้อ “ที่..มช.” ในโครงการ “มช. ร่มแดนช้าง” ปีที่ 2 (พ.ศ. 2558-2559) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-02-01 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรามีกันและกัน" เพื่อสานสายสัมพันธ์คนและสุนัข

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรามีกันและกัน" เพื่อสานสายสัมพันธ์คนและสุนั

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรามีกันและกัน" เพื่อสานสายสัมพันธ์คนและสุนัข ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 28,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก"

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก"

จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2015-10-16 16:00

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “I Love RSU”

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “I Love RSU”

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “I Love RSU” ถ่ายทอดมุมมองของตนเอง เกี่ยวกับความรัก มิตรภาพ และความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยรังสิต ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายระดับโลก "Sony World Photography Awards 2016"

ประกวดภาพถ่ายระดับโลก "Sony World Photography Awards 2016"

Sony ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับโลก "Sony World Photography Awards 2016" ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทะฺพิเศษ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2016-01-12 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรู้มีค่า การศึกษามีคุณ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรู้มีค่า การศึกษามีคุณ"

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรู้มีค่า การศึกษามีคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และลุ้นรับกล้อง canon 760D พร้อมเลนส์ 18-55is

Deadline: 
Fri, 2015-10-16 16:00

ประกวดภาพถ่ายระดับโลก Olympus Global Open Photo Contest 2015

ประกวดภาพถ่ายระดับโลก Olympus Global Open Photo Contest 2015

Olympus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับโลก Olympus Global Open Photo Contest 2015 ชิงรางวัลเงินสด 1,000,000 เยน พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภท

Deadline: 
Fri, 2015-11-20 11:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.