^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว "ที่โปรด Episode เที่ยวกัน Mini Contest"

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว "ที่โปรด Episode เที่ยวกัน Mini Contest"

เพจที่โปรด ร่วมกับโครงการ Young Director Award - ผู้กำกับน้อย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว "ที่โปรด Episode เที่ยวกัน Mini Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2024-05-16 17:00

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)"

สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แมลงและสัตว์รบกวนภายในครัวเรือน (ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน)" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4

Deadline: 
Fri, 2024-05-31 16:30

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024" ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "CALYPSO PHOTO CONTEST 2024"

ประกวดภาพถ่าย "CALYPSO PHOTO CONTEST 2024"

Calypso Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "CALYPSO PHOTO CONTEST 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมนำเสนอเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2024-05-10 16:30

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตําบลวิชิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัลกว่า ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2024-06-07 16:30

ประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน

ประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ "คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2024-07-15 12:00

ประกวดภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในแคมเปญ "ตัวแม่ก็แคร์ผ้าไทย"

ประกวดภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในแคมเปญ "ตัวแม่ก็แคร์ผ้าไทย"

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในแคมเปญ "ตัวแม่ก็แคร์ผ้าไทย" ชิงรางวัล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 (All day)

ประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 16:30

ประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้

ประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้

SC ASSET ร่วมกับ Think of Living ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 240,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และส

Deadline: 
Wed, 2024-04-10 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.