^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ”

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-12-10 16:30

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนีย

Deadline: 
Fri, 2020-11-20 16:30

ประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ"

ประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ"

Central Group ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 16:30

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และบริษัท โซนี่แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “New Normal Street life สู่บรรทัดฐาน วิถีชีวิตใหม่” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2020-10-10 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo"

The Paseo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "พาซิโอ ผ่านเลนส์ landscape in The Paseo" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2020-09-23 16:30

ประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND"

ประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND"

RISLAND Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND" ในคอนเซ็ปต์ Once in a life time "Sky's the limit" ชิงเงินรางวัมูลค่าร

Deadline: 
Wed, 2020-09-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับ KING I.T."

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับ KING I.T."

KING I.T. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับ KING I.T." ชิงรางวัลมูลค่ารวม 34,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-10-30 18:00

ประกวดรูปภาพ หัวข้อ "ตามหาตู้ SUN108 ตามแนว MRT"

ประกวดรูปภาพ หัวข้อ "ตามหาตู้ SUN108 ตามแนว MRT"

บริษัท SUN108 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรูปภาพ หัวข้อ "ตามหาตู้ SUN108 ตามแนว MRT" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2020-09-15 (All day)

ประกวดภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวข้อ “ก้าวผ่านจุดเปลี่ยน

ประกวดภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวข้อ “ก้าวผ่านจุดเปลี่ยน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวข้อ “ก้าวผ่านจุดเปลี่ยน” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2020-09-04 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.