^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

บริษัท สุภัทรา จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท สุภัทรา จำกัด

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

Siam Bayshore Resort, Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020" ชิงบัตรกำนัลห้องพัก พร้อมอาหารเช้า และชุดกาแฟในสวน ณ สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

Deadline: 
Wed, 2020-07-29 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

เทศบาลตำบลบ้านแดน จังหวัดนครสวรรรค์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight” ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 

กติกาการเข้าร่วมประกวด 

Deadline: 
Wed, 2020-07-15 16:30

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2020-05-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-08-07 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “…จนกว่าจะพบกันใหม่”

ประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “…จนกว่าจะพบกันใหม่”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลง่านเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “…จนกว่าจะพบกันใหม่”

Deadline: 
Wed, 2020-07-08 18:00

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิ

Deadline: 
Sat, 2020-06-20 18:00

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

Deadline: 
Sun, 2020-08-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.