^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Mon, 2018-08-13 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 96,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-08-29 16:00

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-09-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience”

ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience” ชิงทริปล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna และของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-09-14 16:00

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-01-07 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า" 

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.