^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง”

ประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “วันหนึ่งฉันเดินลงโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-16 20:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2018-05-01 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา"

สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2018-03-03 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 18:00

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง”

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง”

จังหวัดพัทลุง ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวข้อ “มีอย่างนี้ที่เมืองลุง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”

ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”

จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรต

Deadline: 
Mon, 2018-03-12 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์”

digital2home ร่วมกับ SONY ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-02-23 16:00

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2561 ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 99,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561 ชิง

Deadline: 
Fri, 2018-04-20 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There) ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.