^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?”

ประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?”

โครงการสถานีเรือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 18:00

ประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น"

ประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น"

PChome Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น" ชิงกล้องถ่ายรูป Fujifilm X-A5 มูลค่ากว่า 25,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-05-13 23:59

ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 630,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand" เพื่อจัดทําปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจําปีฮิจเรา

Deadline: 
Sun, 2018-06-17 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินส

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest

ประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “UNDERWATER WORLD in Your Eyes” ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwa

Deadline: 
Fri, 2018-04-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS"

แก้วคริสตัล Lucacis ภายใต้บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บา

Deadline: 
Mon, 2018-04-16 16:00

ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔

ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ"

ประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ"

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-04-05 21:00

ประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง"

ประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง"

อนุสาร อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย OSOTHO PHOTO CONTEST 2561 "ลองมอง เมืองรอง" ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอีกมากมาย

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 18:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.