^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26

ประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563 ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

Book Passport ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ” ชิงรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ทุกเดือน 

การส่งผลงาน

Deadline: 
Sat, 2020-08-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

บริษัท สุภัทรา จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท สุภัทรา จำกัด

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

Siam Bayshore Resort, Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020" ชิงบัตรกำนัลห้องพัก พร้อมอาหารเช้า และชุดกาแฟในสวน ณ สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

Deadline: 
Wed, 2020-07-29 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

เทศบาลตำบลบ้านแดน จังหวัดนครสวรรรค์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight”

พิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight” ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรรายปีเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พัฒน์พงศ์ 

กติกาการเข้าร่วมประกวด 

Deadline: 
Sat, 2020-08-15 16:30

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2020-05-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-08-07 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.