^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition"

ประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition"

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition" หัวข้อ “Street On Street" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรต

Deadline: 
Fri, 2019-03-01 16:00

ประกวด Jin Golden Spirit 2nd Photo Contest หัวข้อ "พลังชีวิตเกิดใหม่อีกครั้ง"

ประกวด Jin Golden Spirit 2nd Photo Contest หัวข้อ "พลังชีวิตเกิดใหม่อีกครั้ง"

Jin Wellbeing County ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Jin Golden Spirit 2nd Photo Contest หัวข้อ "พลังชีวิตเกิดใหม่อีกครั้ง" ชิงชิงสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท พร้อมแพ็คเกจฟื้นฟูสุขภาพ 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน และของรางวัลอื่นๆ

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-02-25 16:00

ประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"

ประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"

AGA AGRO ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"  ในงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-02-01 16:00

ประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม"

ประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม"

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 หัวข้อ "พระนครคีรีเมือง-เพชรวิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยาม" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

หัวข้อการประกวด

Deadline: 
Wed, 2019-02-13 14:30

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียร

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน"

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ไทยผสาน จีนผสม จึงกลมกลืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกั ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sat, 2019-01-26 18:00

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-02-22 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1

จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2019-01-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.