^ Back to Top

ประกวด "โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567"

ประกวด "โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครแเข้าร่วมการประกวด "โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

  • ประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "เพลินพิศ...พิษณุโลก"
  • ประกวดวงดนตรีไทยสากล
  • ประกวดการแสดงกลองไทยประยุกต์
  • ประกวดคีตะมวยไทย
  • ประกวดสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "มอง มุม ใหม่ เมืองสองแคว"
  • ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมใหม่ในเมืองสองแคว"
  • ประกวดดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensemble)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถาม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
โทร. 055-321304-5

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Apr 2024 08:30 to 25 Jun 2024 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod