^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี

ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ "เเสงสว่างแห่งจินตนาการ"

ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ "เเสงสว่างแห่งจินตนาการ"

NAGAS LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-05-26 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรัก”

ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรัก”

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรัก” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2016-01-05 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,60

Deadline: 
Sun, 2015-08-09 23:59

ประกวดภาพวาดระบายสี “บ้านเล็กในป่าใหญ่”

ประกวดภาพวาดระบายสี “บ้านเล็กในป่าใหญ่”

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ.5 ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศรับรองจาก ททบ.

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2015-08-12 16:00

ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน "Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12" หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”

Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12

โอวันติน ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวันติน โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12" หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” ชิงถ้วยประทาน และทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2014-07-18 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “นมโรงเรียน เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง”

นมโรงเรียน เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง

สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.) ขอเชิญนักเรียนหรือโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมโครงการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ ”นมโรงเรียนเสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง” 

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 11 หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”

ประกวดภาพวาดระบายสี Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 11

โอวันติน ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวันติน โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โอวันติน Gifl for Mom ปีที่ 11" ชิงถ้วยประทานและทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดภาพวาดระบายสี

Members Online

There are currently 0 users online.