^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Mon, 2018-08-13 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 96,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-08-29 16:00

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

ประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน"

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "กว๊านพะเยา/ชุมชนรอบกว๊าน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-09-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience”

ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Cool Experience” ชิงทริปล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna และของรางวัลอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-09-14 16:00

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-01-07 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า" 

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.