^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท  

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

มิวเซียมภูเก็ต (Museum Phuket) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University"

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2018-07-23 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต"

ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต"

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า .....

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"

บริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai" ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "Badminton Photo Contests"

ประกวดภาพถ่าย "Badminton Photo Contests"

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Badminton Photo Contests" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล เกียรติบัตรจากสมาคมกีฬาแบดมิน

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 18:00

ประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape”

ประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape”

Café Amazon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายร้านคาเฟ่ อเมซอน ภายใต้โจทย์ “Greenscape” ชิงรางวัลไปล่าแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์จำนวน 2 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-06-08 16:00

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.