^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-01-07 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า" 

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเ้ข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ผีเสื้อในดวงใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสร

Deadline: 
Mon, 2018-08-06 18:00

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Wed, 2018-07-25 16:00

ประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway”

ประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway”

ททท. ร่วมกับการบินไทย, สายการบินไทยสมาย์, สายการบินนกแอร์ ทรูยู, บัดเจท คาร์, ทราเวลไอโก, เลิฟ อันดามัน, Line Today, Pai Nai Dee ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway” ในแคมเปญ Take

Deadline: 
Fri, 2018-07-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-09-14 16:00

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย"

ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย" ชิงรางวัลรวมมูลค่า

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.