^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 "วิทย์ติดเลนส์" (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ "วิถีใหม่ หัวใจวิทย์"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 "วิทย์ติดเลนส์" (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ "วิถีใหม่ หัวใจวิทย์"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 "วิทย์ติดเลนส์" (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ "วิถีใหม่ หัวใจวิทย์" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน"

ประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน"

จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2021-06-30 16:30

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Artist Award 2021 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

Deadline: 
Fri, 2021-07-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า”

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “108 ปีโรงเรียนสตรีย่านเสาชิงช้า” ชิงเงินรางวัลมู,ค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2021-05-23 (All day)

ประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก"

ประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก"

ส.ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทผลงาน

Deadline: 
Fri, 2021-05-21 16:30

ประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard"

ประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard"

Castello Di Bellagio Pattaya ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายแลนด์สเคป "Bellagio Photo Contest : Bellagio Landscape Postcard" เพื่อนำนำไปทำเป็น Postcard ชิง Gift Voucher มูค่ารวม 23,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 23:00

ประกวดภาพถ่าย "เพลิน@แหล่งเรียนรู้ภูเก็ต"

ประกวดภาพถ่าย "เพลิน@แหล่งเรียนรู้ภูเก็ต"

มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เพลิน@แหล่งเรียนรู้ภูเก็ต" ภายใต้แนวคิด "เพลิน (Play and Plearn)" ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก ททท.

Deadline: 
Fri, 2021-05-07 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากั

Deadline: 
Mon, 2021-03-22 23:00

ประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ"

ประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ"

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2021-03-18 16:30

ประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา"

ประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา"

เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเมืองปากช่อง หัวข้อ "ปากช่อง เมืองแห่งการพัฒนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2021-03-16 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.