^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "PHOTO FAIR 2018"

ประกวดภาพถ่าย "PHOTO FAIR 2018"

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "PHOTO FAIR 2018" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

เงื่อนไขการประกวด

Deadline: 
Mon, 2018-12-31 16:00

ประกวด "24 Hrs. Phayathai : The Bangkok Oasis Hotel Photography Contest"

ประกวด "24 Hrs. Phayathai : The Bangkok Oasis Hotel Photography Contest"

Bangkok Oasis Hotel ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "24 Hrs. Phayathai : The Bangkok Oasis Hotel Photography Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-11-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน”

ประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน”

Nirvana Home ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Nirvana Daii Photo Contest “สายน้ำหน้าบ้าน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Sun, 2018-11-11 12:00

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)

ประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF) ชิงของรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-11-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018" หัวข้อ “Emotion”

ประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018" หัวข้อ “Emotion”

MOTOR EXPO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018" หัวข้อ “Emotion” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” พร้อมข้อความบรรยายภาพ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร และของรางวัลมากมาย

Deadline: 
Sun, 2018-12-09 12:00

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future" ชิงเงินรางวัล พร้

Deadline: 
Thu, 2018-11-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4"

ประกวดภาพถ่าย "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4"

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4" หัวข้อ "โอ้โห .. ออกหว่า" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

CBRE Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ชิงรางวัลกล้อง Leica และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2018-11-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.