^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"

ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-03-29 16:00

ประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"

ประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2019-04-10 16:00

ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019”

ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2019”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ

Deadline: 
Sat, 2019-04-20 18:00

ประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ. ชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ : Let’s talk about GIT Museum”

ประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ. ชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ : Let’s talk about GIT Museum”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ ประกวดนักเรียน นิสิต นักศึกษา สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ โครงการ“ สวอ.

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดถ่ายภาพหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ​ "Library​ in My Mind"

ประกวดถ่ายภาพหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ​ "Library​ in My Mind"

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ​ "Library​ in My Mind" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 42,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN”

ประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN”

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Pride of ASEAN” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 18:00

ประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019"

ประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019"

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019" ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเท

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" ในโครงการ KU Happy life and Place of Memo

Deadline: 
Wed, 2019-05-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”

ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวผึ้ง (Bee Learning Center) ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไบเออร์ (Bayer) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover” ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "ICONIC Multimedia Water Features"

ประกวดภาพถ่าย "ICONIC Multimedia Water Features"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ICONIC Multimedia Water Features" หัวข้อ The "Symphony of Chaophraya River" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.