^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "วิถีเกษตร...วิถีอ่างทอง"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "วิถีเกษตร...วิถีอ่างทอง"

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "วิถีเกษตร...วิถีอ่างทอง" งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2024-02-09 12:20

ประกวดภาพถ่าย "2024 Photo Competition on Coral Reef Restoration"

ประกวดภาพถ่าย "2024 Photo Competition on Coral Reef Restoration"

คณะอนุกรรมาธิการ IOC สำหรับแปซิฟิกตะวันตก (WESTPAC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "2024 Photo Competition on Coral Reef Restoration" ภายใต้หัวข้อ "Coral Reef Restoration" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,700 USD พร้อม

Deadline: 
Fri, 2024-03-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒" หัวข้อ "สีสัน Thailand-CEF" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๔,๐๐๐ บาท และประ

Deadline: 
Tue, 2024-02-13 23:59

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7"

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7"

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 7" ภายใต้หัวข้อ "Thai soft power" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บา

Deadline: 
Sun, 2024-02-25 (All day)

ประกวดภาพถ่าย เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ "Chiang Mai flower festival Photo Contest 2024"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เเละหอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ "Chiang Mai flower festival Photo Contest 2024

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-01-23 15:00

ประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2

ประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2 หัวข้อ "ความรัก ความหวัง และกําลังใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2024-02-01 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

ประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2" หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลพร

Deadline: 
Mon, 2024-01-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท พร้อมโล่ร

Deadline: 
Wed, 2024-04-10 16:30

ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร"

ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร"

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร" ภายใต้โครงการชําระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Deadline: 
Fri, 2024-01-19 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.