^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเ้ข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ผีเสื้อในดวงใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสร

Deadline: 
Mon, 2018-08-06 18:00

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Wed, 2018-07-25 16:00

ประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway”

ประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway”

ททท. ร่วมกับการบินไทย, สายการบินไทยสมาย์, สายการบินนกแอร์ ทรูยู, บัดเจท คาร์, ทราเวลไอโก, เลิฟ อันดามัน, Line Today, Pai Nai Dee ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Fashion Contest 2018 หัวข้อ “Local Runway” ในแคมเปญ Take

Deadline: 
Fri, 2018-07-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-09-14 16:00

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย"

ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย"

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (Story Telling) ในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย" ชิงรางวัลรวมมูลค่า

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Encouraging Pet Companionship"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Encouraging Pet Companionship"

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ของคนและสัตว์เลี้ยง หัวข้อ "Encouraging Pet Companionship" ชิงเงิน

Deadline: 
Wed, 2018-07-18 16:00

ประกวดภาพถ่ายรถบรรทุกฮีโน่ "Hino Photo Contest 2018" หัวข้อ "The reflection of transport"

ประกวดภาพถ่ายรถบรรทุกฮีโน่ "Hino Photo Contest 2018" หัวข้อ "The reflection of transport"

Hino Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายรถบรรทุกฮีโน่ "Hino Photo Contest 2018" หัวข้อ "The reflection of transport" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

ประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag”

บริษัท สิษฐ์ปการ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือ S-Tech ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย FTTX Photo Contest หัวข้อ “เล่าเรื่องงานช่างกับกระเป๋า S-Tech Splicer Limited Bag” ชิงรางวัล TriBrer OTDR FOT-100-P มูลค่า 4

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.