^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-18 18:00

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 160,

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-02 16:30

ประกวดภาพถ่าย "#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ"

ประกวดภาพถ่าย "#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ"

National Geographic Thailand ร่วมกับ SINGHA ESTATE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "#SeaYouTomorrow : #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท

หลักเกณฑ์และกฎกติกา

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-25 16:30

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
จ, 2019-07-08 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019" หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภา

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย “TAMAGO Snapshot 2019” หัวข้อ “#เที่ยวเต็มที่แฮปปี้ได้อีก”

ประกวดภาพถ่าย “TAMAGO Snapshot 2019” หัวข้อ “#เที่ยวเต็มที่แฮปปี้ได้อีก”

นิตยสาร Tamago Free Magazine ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ การท่องเที่ยวมาเก๊า ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “TAMAGO Snapshot 2019” หัวข้อ “#เที่ยวเต็มที่แฮปปี้ได้อีก”

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

ประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด”

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพนิ่ง และ Viral Clip หัวข้อ “ก้ม กราบ กอด” สื่อรัก สานใจ ผู้สูงวัยในครอบครัว ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-06-29 16:30

ประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2"

ประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2"

จังหวัดนนทบุรี โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 16:00

ประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก

ประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสมุดบันทึก

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-12 16:30

ประกวดภาพถ่ายโรงแรม เมโทรโพล ภายใต้คอนเซปต์ “มุมที่ใช่ มุมที่ชอบ : The perfectly setting to capture, the perfect image”

ประกวดภาพถ่ายโรงแรม เมโทรโพล ภายใต้คอนเซปต์ “มุมที่ใช่ มุมที่ชอบ : The perfectly setting to capture, the perfect image”

โรงแรม Metropole Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโรงแรม เมโทรโพล ภายใต้คอนเซปต์ “มุมที่ใช่ มุมที่ชอบ : The perfectly setting to capture, the perfect image” ชิง Gift Voucher และได้รับการทำสัญญาจ้างงาน เป็น Off

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.