^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” ชิ

หมดเขต: 
ส, 2020-06-20 18:00

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

หมดเขต: 
อา, 2020-08-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้ หัวข้อ "Deep South and Science"

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2020-08-30 17:00

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future”

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future”

กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (W

หมดเขต: 
ศ, 2020-06-05 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ราชดำเนิน@Home : ให้ความทรงจำเดินทาง”

ประกวดภาพถ่าย  หัวข้อ “ราชดำเนิน@Home : ให้ความทรงจำเดินทาง”

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย  หัวข้อ “ราชดำเนิน@Home : ให้ความทรงจำเดินทาง” ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตร Thailand Museum Pass และโอกาสจัดแสดงในนิทรรศการกลางแจ้ง และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน

หมดเขต: 
พ, 2020-05-20 17:30

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี”

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี”

จังหวัดกําแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก และประ

หมดเขต: 
พ, 2020-07-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปรากฏการณ์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปรากฏการณ์”

อนุสาร อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปรากฏการณ์” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

ในมุมมองที่คุณรู้สึก ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”

มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญผูเสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

รายละเอียดกิจกรรม

หมดเขต: 
อา, 2020-05-10 16:30

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.