^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest"

Olympus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Olympus Instagram Break Free Photo Contest" ชิงของรางวัลจาก Olympus

กติกาการส่งภาพประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง"

ประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง"

ModernFurniture ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “CLIMATE ACTION HERO … แค่ขยับก็รักษ์โลก”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “CLIMATE ACTION HERO … แค่ขยับก็รักษ์โลก”

C asean ร่วมกับ ThaiBev ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “CLIMATE ACTION HERO … แค่ขยับก็รักษ์โลก” ผ่านอินสตาแกรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 33,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2020-03-07 23:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “S - K - Y SPACE • KEEP • YOURS เก็บท้องฟ้าไว้ในพื้นที่ของคุณ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “S - K - Y SPACE • KEEP • YOURS เก็บท้องฟ้าไว้ในพื้นที่ของคุณ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “S - K - Y SPACE • KEEP • YOURS เก็บท้องฟ้าไว้ในพื้นที่ของคุณ” ชิงของรางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-03-17 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ด้านที่มองไม่เห็น”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ด้านที่มองไม่เห็น”

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ด้านที่มองไม่เห็น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2020-02-11 (All day)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2020-08-30 17:00

ประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

ประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

JLD Dragon Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
ศ, 2020-01-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้”

ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
ศ, 2020-01-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว”

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว”

สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

หมดเขต: 
ส, 2020-01-25 16:30

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth”

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55

หมดเขต: 
ส, 2020-02-29 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod