^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล"

ประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล"

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบหมายให้ บริษัท ชัตเตอร์ วี จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-05-08 18:00

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ" เนื่องในงานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณ

หมดเขต: 
จ, 2023-04-10 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงา

หมดเขต: 
อ, 2023-04-18 16:00

ประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8"

ประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8"

National Geographic Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีภาพ National Geographic Thailand Photography Contest 2023 "10 ภาพเล่าเรื่อง Season 8" ภายใต้หัวข้อ "Water of Life – สายน้ำแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมประก

หมดเขต: 
พ, 2023-05-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Teach For Thailand Photo Contest: ภาพถ่ายสะท้อนสังคม"

ประกวดภาพถ่าย "Teach For Thailand Photo Contest: ภาพถ่ายสะท้อนสังคม"

Teach For Thailand ร่วมมือจาก TU Photo และ SU Photo Club ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย "Teach For Thailand Photo Contest: ภาพถ่ายสะท้อนสังคม" ชิงโอกาสเข้าร่วม Workshop พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation" เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี

หมดเขต: 
อา, 2023-02-26 (All day)

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งประตูสู่หลวงพระบาง"

ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งประตูสู่หลวงพระบาง"

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านโคก (ภูดู่) จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งประตูสู่หลวงพระบาง" ภายใต้โครงการวิจัยส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 23:00

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์"

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์"

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "SLC ผ่านชัตเตอร์" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ลําพูน ปี ๒ by อบจ.ลําพูน Amazing Seasons Change Photo Contest" โครงการประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6

ประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เส้น – สาย – แสง - เงา" ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ปันสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9

หมดเขต: 
ศ, 2023-02-24 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod