^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2024-01-23 15:00

ประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2

ประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement" ซีซั่น 2 หัวข้อ "ความรัก ความหวัง และกําลังใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-01 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

ประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2" หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลพร

หมดเขต: 
จ, 2024-01-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท พร้อมโล่ร

หมดเขต: 
พ, 2024-04-10 16:30

ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร"

ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร"

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง หัวข้อ "ย้อนวันวาน ศรีนครินทร" ภายใต้โครงการชําระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมดเขต: 
ศ, 2024-01-19 16:30

ประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ "Magical Moment at Beyond Skywalk Nangshi"

ประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ "Magical Moment at Beyond Skywalk Nangshi"

Beyond Resort ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและวีดีโอ "Magical Moment at Beyond Skywalk Nangshi" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2024-01-27 16:30

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "Home"

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "Home"

BrandThink และ Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "Home" ชิงโอกาสได้เผยแพร่ผลงาน ใน FB และ Instagram ของ Thinkster พร้อม E-Certificate

หมดเขต: 
อา, 2024-01-07 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "Amazing Thailand Countdown 2024"

ประกวดภาพถ่าย "Amazing Thailand Countdown 2024"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Amazing Thailand Countdown 2024" หัวข้อ "The Unrivaled Phenomenon of Siam" ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2024-01-03 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒"

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ ๒" ในวาระครบรอบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
พ, 2024-01-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST"

ประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST"

ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST" ในหัวข้อ "Your Home-Town Happiness" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 370,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเ

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.