^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-21 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน"

โครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2023-07-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

Huawei ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023" ชิงเงินสนับสนุนจาก XMAGE พร้อมใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 22:00

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2023-07-15 16:30

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ศิริราชใส่ใจ..สูงวัยดูแลตนเอง : Siriraj Self-care Day"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ศิริราชใส่ใจ..สูงวัยดูแลตนเอง : Siriraj Self-care Day"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ศิริราชใส่ใจ..สูงวัยดูแลตนเอง : Siriraj Self-care Day" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 34,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-23 16:30

ประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว"

ประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดภาพวาดระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2023"

ประกวดภาพวาดระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2023"

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2023" หัวข้อ "ปกป้องฝันวาดสวรรค์ใต้สมุทร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 367,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดย 1 ภาพวาดจะได้ร่วมสมทบเง

หมดเขต: 
อา, 2023-09-10 16:30

ประกวดภาพถ่าย Science is out there "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2566

ประกวดภาพถ่าย Science is out there "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2566

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Science is out there "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2566 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 (All day)

ประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"

ประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"

กรมการศาสนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๗,๐๐๐ บาทอ พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หมีแพนด้าหลินฮุ่ย ในความทรงจำ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หมีแพนด้าหลินฮุ่ย ในความทรงจำ"

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หมีแพนด้าหลินฮุ่ย ในความทรงจำ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-05-04 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.