^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022"

U2T ตำบลพลวงทอง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Tripod in Ploungthong 2022" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-09-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe"

ประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe"

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Happening Mag ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe" ชิงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเบอร์ลิน

หมดเขต: 
อ, 2022-07-26 16:30

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022" ภายใต้หัวข้อ "ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้: นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา" ชิงเงินราง

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-05 16:30

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิณผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยา

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2565

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-05 16:30

ประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ "ผ้าขาวม้าพาสุข"

ประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ "ผ้าขาวม้าพาสุข"

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ "ผ้าขาวม้าพาสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 53,000 บาท

ขั้นตอนการส่งผลงาน

หมดเขต: 
พฤ, 2022-08-25 16:30

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2022-09-15 16:30

ประกวด "32nd International Illustration Contest"

ประกวด "32nd International Illustration Contest"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "32nd International Illustration Contest" หัวข้อ "Under the water" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
พ, 2022-07-13 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2022-07-05 16:30

ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "Every Moment in Chiang mai"

ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "Every Moment in Chiang mai"

รีวิวเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้ารวมการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "Every Moment in Chiang mai" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท พร้อมรางวัลสุด Exclusive แสดงนิทรร

หมดเขต: 
อา, 2022-06-12 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.