^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรา

หมดเขต: 
จ, 2023-08-07 16:30

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล

หมดเขต: 
พ, 2023-08-09 16:30

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาหัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต : Color of life"

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาหัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต : Color of life"

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาหัวข้อ "สีสันแห่งชีวิต : Color of life" ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 18 ประจําปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่รวม 40,000 บาท พร้อมโล่ และเกีย

หมดเขต: 
อา, 2023-07-30 18:00

ประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ "สะพายกล้อง ส่องบางปู"

ประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ "สะพายกล้อง ส่องบางปู"

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ "สะพายกล้อง ส่องบางปู" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023"

ประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023"

Hub Of Photography (HOP) ขอเชิญนักศึกษาสาขาการถ่ายภาพ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2566 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023" ชิงโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานภาพถ่ายวิทยานิพนธ์  "EMERGE : Photo Thesis Exhibi

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-07 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness

เทศบาลเมืองศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "แชะ แชร์ เช็ค" ในรูปแบบความสุขที่เกิดขึ้นที่เมืองศรีราชา...เมืองแห่งความสุข : Sriracha, the city of Happiness ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-07-19 16:30

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

ประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ "มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-21 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน"

โครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ผ้าขาวม้าวิถีไทย ทอใจอย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2023-07-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

Huawei ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023" ชิงเงินสนับสนุนจาก XMAGE พร้อมใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 22:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.