^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา"

ประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา"

Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา" ชิงโอกาสนำผลงานไปจัดนิทรรศการ พร้อมเผยแพร่ใน Instagram และ Facebook

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-06 (All day)

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม

กรมชลประทาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมชลประทาน

หมดเขต: 
ศ, 2023-11-10 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments"

ประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments"

Wikimedia Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Wiki Loves Monuments" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วิธีการเข้าร่วม

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต"

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-08 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens"

ฝ่ายลานนํ้าชาประชาชน และนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Democracy Through Your Lens" เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2566 ชิงรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
อา, 2023-10-08 16:30

ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living"

ประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living"

IKEA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและเรื่องราวผ่านกิจกรรม "The Art of Better Living" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน"

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่รวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

กติกา และเงื่อนไขในการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2023-11-15 16:30

ประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local"

ประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local"

LOCALRY ร่วมกับ Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Photo Story ในหัวข้อ "อวด Local" ชิง E-Certificate พร้อมโอกาสเผยแพร่ผลงานใน FB ของ Thinkster, LOCALRY และ Website ของ BrandThink และ Thinkster

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 (All day)

ประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition"

ประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition"

SUMERNET Young Professionals (SYP) ขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 35 ปี ในประเทศลุ่มน้ำโขง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าเรื่องราว "SUMERNET Young Professionals (SYP) Photo Story Competition" ในหัวข้อ "Water Security for All"

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-25 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.