^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่ายโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"

ประกวดภาพถ่ายโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพถ่าย "โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเก

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness"

ประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ "Amazing Shot of Happiness" จากงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2023-01-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2023-01-17 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ"

กันทรวิชัยรุ่งเรือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022"

ประกวดภาพถ่าย "ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022"

ASSET WISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Colorful Bangkok 2022 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกีย

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 17:00

ประกวดสุดยอดเรื่องราวผ่านงานเขียนพร้อมภาพประกอบ "กินฟรี ร้านดี เพราะมีสุดยอดเรื่องราวดีดี กับ เวิลด์แก๊ส by WP Energy"

ประกวดสุดยอดเรื่องราวผ่านงานเขียนพร้อมภาพประกอบ "กินฟรี ร้านดี เพราะมีสุดยอดเรื่องราวดีดี กับ เวิลด์แก๊ส by WP Energy"

Thinkster ร่วมกับ เวิลด์แก๊ส by WP Energy และ 15 สุดยอดร้านอาหารทั่วไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดเรื่องราวผ่านงานเขียนพร้อมภาพประกอบ "กินฟรี ร้านดี เพราะมีสุดยอดเรื่องราวดีดี กับ เวิลด์แก๊ส by WP Energy" ชิงเงิ

หมดเขต: 
พ, 2022-12-07 (All day)

ประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์ "Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safari"

ประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์ "Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safari"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์ "Concept Love Me Love My Animal @ ChiangMai Night Safari" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-02-13 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) วารสารทางหลวง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) วารสารทางหลวง

สมาคมสโมสรกรมทางหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) วารสารทางหลวง ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2023-01-04 16:30

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022"

PHOTO FAIR 2022 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2022-11-27 12:00

ประกวดภาพถ่าย "World Soil Day Snapshot 2022"

ประกวดภาพถ่าย "World Soil Day Snapshot 2022"

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "World Soil Day Snapshot 2022" หัวข้อ "Soils: where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ชิงเงินรางวัลกว่า 13,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-12-07 18:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.