^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST"

ประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST"

ASSETWISE ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "The 2024 ASSETWISE PHOTO CONTEST" ในหัวข้อ "Your Home-Town Happiness" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 370,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพและส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขที่บ้านเกิดของคุณ หรือ สถานที่ที่คุณประทับใจในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลทั่วไป
  สามารถใช้ "กล้องที่บันทึกภาพดิจิตอลทุกชนิด" อาทิ DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder, Compact, Action Camera, Drone ฯลฯ หรือ กล้องบรรจุฟิล์มที่ต้องนำฟิล์มมาสแกนภาพเป็นไฟล์ดิจิตอล
 • ประเภทภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
  สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ถ่ายและส่งได้เลยจากเครื่องหรือจะนำภาพมาปรับแต่งบนคอมพิวเตอร์เเละส่งก็ได้

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 • ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ
 • ภาพที่บันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 • ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • สำหรับหัวข้อ “ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลทั่วไป” สามารถใช้ “กล้องที่บันทึก File เป็นภาพดิจิตอล” ทุกชนิด อาทิ DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder, Compact, Action Camera, Drone ฯลฯ หรือ กล้องบรรจุฟิล์มที่ต้องทำมาสแกนภาพเป็น Digital
 • สำหรับหัวข้อ “ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต” สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ถ่ายและส่งได้เลยจากเครื่องหรือจะนำภาพมาปรับแต่งบนคอมพิวเตอร์เเละส่งก็ได้
 • ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
  • “ต้องมี” หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • “ต้องมี” ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • “ต้องมี” เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00น. – 00 น. หรือ สูงเกินกว่า 90 เมตร “ต้องมี” หนังสืออนุญาตให้ทำการบินในช่วงเวลาหรือช่วงความสูงดังกล่าว ออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • ผู้เข้าประกวดควรศึกษาข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของพื้นที่ทำการขึ้นบิน และควรศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ก่อนทำการขึ้นบิน
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ไฟล์ภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, Action Camera หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และ ควรต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ต้นฉบับขนาดใหญ่ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400pixels” และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 6,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดการประกวดอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุด รวมถึงหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • สำหรับภาพที่สะท้อนวิถีชีวิต ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง ไม่เน้นรูปแบบการเซ็ตอัพหรือจัดเพื่อถ่ายภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ ทาง ASSETWISE มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ TV เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใดๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำเพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลหรือหลักฐานการได้มาของภาพเพิ่มเติม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 • คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะผู้จัดการประกวด และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ / ประกาศผลการตัดสิน

 • ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ
 • ส่งผลงานวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)
 • ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเปิดให้สาธารณชนร่วมสังเกตุการณ์และร้องเรียน รวมถึงประกาศผลการตัดสินภายในเดือนมีนาคม 2567 ผ่านทาง rpst.or.th

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 ประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลดีเด่น เงินสด 5,000 บาท (17 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
E-mail :  rpst.info@gmail.com

Total Prize Money: 
370,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Dec 2023 08:30 to 29 Feb 2024 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.