^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ในโครงการประกวดสื่อ To Be No.

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2021-02-09 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest" หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Gre

Deadline: 
Sat, 2020-10-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก" ชิงเงินรางวัลใมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Thu, 2020-09-10 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท พร้อมพร้อมโล่รางวัล และใบประ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​

ประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​

Dell ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​ ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-06-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "CYBERBULLYI

Deadline: 
Fri, 2020-04-24 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ" ภายใต้แนวคิด "Prodigy of Life" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 50,000

Deadline: 
Wed, 2020-03-25 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.