^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สนใจในการทำภาพยนตร์สั้นสารคดี ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย”
 2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 3. สมัครเป็นประเภทกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) หรือเป็นประเภทบุคคล
 4. มีประสบการณ์การถ่ายภาพ/การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวมาบ้างเล็กน้อย
 5. มีความพร้อมจัดหา/ยืม อุปกรณ์ในการถ่ายทำด้วยตนเองหรือภายใต้การแนะนำของวิทยากร

การส่งใบสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งประวัติ และ แบบเสนอแนวคิดภาพยนตร์สั้นสารคดี (project proposal) ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” (อาทิ ทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์) มีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อภาพยนตร์
 2. ภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงประเด็นอะไรหรือบุคคลกลุ่มใด
 3. ผู้ชมทั่วไปจะมีมุมมองต่อประเด็นนี้ก่อนการรับชมอย่างไรและจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าผู้ชมจะได้รับหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้
 4. องค์ประกอบที่คาดว่าจะใช้ในการนำเสนอประเด็นดังกล่าว มีอะไรบ้าง เช่น การสัมภาษณ์บุคคล การถ่ายทำจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การถ่ายทำเหตุการณ์จำลอง
 5. อุปกรณ์หลักในการถ่ายทำ

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ครบทุกครั้ง ดังนี้
  • อบรมฟรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
   • ครั้งที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
   • ครั้งที่ 2 - วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
   • ครั้งที่ 3 - วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
   • ครั้งที่ 4 - วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
  • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นสารคดีเข้าร่วมประกวด - วันที่ 5 - 12 สิงหาคม 2561
  • แสดงผลงาน และมอบรางวัล - วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
  • สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 2. ผู้เข้าอบรมผลิตภาพยนตร์สั้นสารคดี ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” ความยาว 20 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย) ระหว่างการอบรม และนำส่งผลงานเมื่อสิ้นสุดการอบรม เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี
 3. ระบุองค์ประกอบของผลงาน คือ ชื่อเรื่อง และเครดิตให้ครบถ้วนสมบูรณ์และบันทึกผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ประเภท Full HD MOV
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและเรียกรางวัลคืน
 5. ผลงานทุกชิ้นที่สร้างสรรค์ในกิจกรรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอกรรมสิทธิ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสารคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม1 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท)
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท)
 • ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • 02-209-3752 (ในเวลาราชการ) หรือ 095-3834870 (นอกเวลาราชการ)
 • email: ocacdocfilm@gmail.com
 • facebook: ร่วมสมัย Doc Film
Deadline: 
26 Apr 2018 10:00 to 15 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.