^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”

ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส)
  • ผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นหนังสั้นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ขัดกันฉันมิตร” ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนาเสนอ (ยกเว้น MV และ Motion Infographic) สามารถทาได้ทั้งหนังภาษาไทยและมลายู
  • ผู้สมัครจะได้รับการอบรมเทคนิคการผลิตหนังสั้นจากคนทำหนังมืออาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดทักษะวัฒนธรรมร่วมกับผู้สมัครทีมอื่นๆ ในโครงการ (ผู้สมัครทุกทีมจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทางโครงการกำหนดทุกครั้ง)
  • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตหนังสั้นทีมละ 20,000 บาท และร่วมชิงรางวัล Best Film Award Audience Award และรางวัลอื่นๆ อีก 3 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.sac.or.th และ Facebook: cf.shortfilm หลังจากนั้นส่งใบสมัครไปยังอีเมล์ cf.shortfilm@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ขยายเวลาถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • ประกาศรายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประกวด วันที่ 5 มิถุนายน 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 880 9429 ต่อ 3810
Facebook: cf.shortfilm E-mail: cf.shortfilm@gmail.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
13 May 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.