^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

กรมอาเซียน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถี

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนนระดับมัธยมศึกษาปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินร

Deadline: 
Fri, 2016-06-17 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา

Deadline: 
Mon, 2016-04-25 16:00

ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในภาคอีสานหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิง

Deadline: 
Fri, 2016-03-18 16:00

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คังเซน คริลล์ ออยล์ โดยบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อ “One Heart

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว, การประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประกวดภาพยนต์สั้นรา

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 16:00

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2015-10-14 16:00

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations : DTN) ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2015-09-22 03:45

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.