^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ธนพรคลินิก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2016-08-30 15:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ร่วมกันหยุดการค้าประเวณี : Comes together stop the prostitution"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ร่วมกันหยุดการค้าประเวณี : Comes together stop the prostitution"

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ร่วมกันหยุดการค้าประเวณี : Comes together stop the prostitution" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ภายใต้แนวคิด “มนุษย์เงินออม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

โครงการประกวดหนังสั้น "มนุษย์เงินออม"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น "มนุษย์เงินออม" ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย คุณชยนพ บุญประก

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

กรมศุลกากร ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกีย

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

กรมอาเซียน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถี

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนนระดับมัธยมศึกษาปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินร

Deadline: 
Fri, 2016-06-17 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.