^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561 : 1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ

Theme
แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งเป็นทีม (3-5 คน) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา อายุ 14-17 ปี
 2. ประเภททีม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ 18–25 ปี

(สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน)

การรับสมัคร
ส่งพล๊อตเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 20 ทีม (ประเภทละ 10 ทีม) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ส่งทาง Email > mekongfilm1@gmail.com

 1. เนื้อหาหนังสั้น มีความยาวไม่เกิน 15 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
 2. พล๊อตเรื่อง/เนื้อหา ต้องสร้างสรรค์เอง ไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 3. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และแนวคิดในการนำเสนอต้องให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ
 4. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดทำเนื้อเรื่อง หนังสั้น ว่ามีแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจอย่างไร    
 5. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อ หรือหลักศาสนาใด
 6. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษ English 
 7. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วม Workshop เทคนิคการผลิตหนังสั้นและทักษะการแสดงจากวิทยากรมืออาชีพและมีชื่อเสียงของประเทศไทย และได้รับเงินสนับสนุนการผลิตหนังสั้น จำนวนทีมละ 5,000 บาท
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 9. เพลงประกอบ เสียงประกอบ หรืออื่นใด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 10. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ
 11. ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการประกวด 26 พฤศจิกายน 2561
 • มอบรางวัลและเผยแพร่ผลงาน “เทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561 : 1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018” ณ ริมแม่น้ำโขง เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ประเภทมัธยมศึกษา อายุตั้งแต่ 14 – 17 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1: โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 : โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 : โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
 •  ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1: โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2: โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3: โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ : โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลกำลังใจ : ใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกสำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไปฉายยังต่างประเทศ และเข้าร่วมงานเทศกาลหนังสิ่งแวดล้อม โดยสมาคมหนังสั้นฝรั่งเศสจะประสานงาน/ ดำเนินการ รวมทั้งจัดฉายพร้อมสนทนากับผู้กำกับ นักแสดง/ เบื้องหลังฟิล์ม ผ่านช่องทางสื่อสถานีโทรทัศน์ไทยPBS หรือสถานีโทรทัศน์อื่นๆ
 2. จำนวนเงินรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (อยู่ระหว่างการประสานงานจากองค์กรผู้สนับสนุน)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081-884 4062, 081-836 3588, 081-701 8092
 • IDLine : 0819503716
 • facebook/Mekong River Film Festival 2018
 • E-mail : mekongfilm1@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. bee phrae
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
08 Jul 2018 10:00 to 10 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.