^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

วิทยาลัยสันตพล (ระดับปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าประกวด ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนำไปเผยแพร่ภายในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ประจำปี 2561 สันตพลนิทรรศ : 20 ปี วิทยาลัยสันตพล การศึกษาสร้างความสุข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน อายุ 15 - 20 ปี
 • ประกวดประเภททีม ทีมละ 3- 5 คน (แต่ละทีมจะต้องมีครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 • ผลิตผลงานสื่อรณรงค์ ภายใต้แนวความคิด “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 • ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น หนังสั้น, คลิปวีดีโอ, โฆษณา, รายการ,  MV, แอนิเมชัน, Motion Infographic, สารคดีเชิงข่าว หรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ
 • จะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกช่องทางการส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทางที่ 1 ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ส่งใบสมัครและผลงาน มาพร้อมกัน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งที่
   โครงการประกวดผลิตผลงานสื่อรณรงค์ สันตพลนิทรรศ’61 
   วิทยาลัยสันตพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
   เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • ช่องทางที่ 2 สมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ 
   • ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เวปเพจโครงการ  FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
   • ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานโดยทำการ Upload ผลงานผ่าน googledrive ตั้งค่าเป็นสาธารณะให้สามารถเห็น และ downloadได้จากนั้นเข้าไปส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในงานสันตพลนิทรรศ’61 และทางเว็บเพจโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
 • เทคนิคและมุมมองในการนําเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture  เงินรางวัล  5,000  บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน 15 ผลงาน  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ ทีมผู้เข้าร่วมประกวด/อาจารย์/ครู ที่ปรึกษา ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ โทรi 081-234-1366
 • ทางเว็บเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

Deadline: 
26 Sep 2018 10:00 to 20 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.