^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ"

ประกวดหนังสั้น "ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ"

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 225,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม ใบประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล และสิทธิ์ในการฝึกงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย
 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตพลังงานและการพึ่งพาพลังงาน ภายในประเทศได้ด้วยคนไทยเอง
 3. เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของนักบุกเบิกแหล่งพลังงานอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
 4. เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นๆที่สนใจให้ได้รับความรู้ประสบการณ์จริงเพื่อให้เป็นผลงานและอาจต่อยอดไปถึงโอกาสในการทำงานจริงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านการผลิตโฆษณาหรือภาพยนตร์

หัวข้อและโจทย์ในการประกวด
จัดทำภาพนิ่งและข้อความเพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำหรือผลิตภาพเคลื่อนไหว (Storyboard) หนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ” โดยให้มีช็อตภาพตามที่กำหนด จบด้วยโลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นิสิต นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา (สมาชิกภายในทีม ไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • ศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับชั้นปี 2 เป็นต้นไป
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3- 5 คน
 • ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา 

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 • กติกาการส่งผลงานในรอบคัดเลือก
  • ศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ www.pttep.com/th และ www.facebook.com/pttepplc 
  • ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.pttepshortfilm.com  
 • การส่งผลงานในรอบคัดเลือก
  • สามารถส่ง Storyboard และเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์  PDF ที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB โดย Storyboard จะต้องมีช็อตภาพตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด Storyboard จะต้องจบด้วย โลโก้ ปตท.สผ. และสโลแกน “บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (สามารถโหลดคลิปช็อตภาพที่กำหนด ไฟล์โลโก้ และสโลแกนได้ในเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com)
  • ความยาวรวมทั้งเรื่องควรมีความยาวอย่างน้อย  2 นาที แต่ต้องไม่เกิน 3 นาที 
  • สามารถส่งไฟล์วีดิโอการนำเสนอ Storyboard เพื่อประกอบการพิจารณาใน MP4 โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
  • สามารถส่งผลงานได้ที่ www.pttepshortfilm.com ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่านั้น 
 •  การตัดสินผลงานในรอบคัดเลือก
  • คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และคณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผลงาน Storyboard ที่ถูกต้องตามกติกาและเกณฑ์การตัดสินเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นจำนวน 8 ทีม ทีมงานจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ผ่านทาง www.pttep.com/th, www.facebook.com/pttepplc และ www.pttepshortfilm.com
  • ทีมที่ผ่านเข้ารอบฯ จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศ โดยสมาชิกทุกคนทั้ง 8 ทีม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

 • 6 ส.ค. 2561 เปิดรับสมัคร และรับผลงานรอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com
 • 15 ก.ย. 2561 ปิดรับผลงานรอบคัดเลือก
 • 20 ก.ย. 2561 ประกาศผล 8 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผ่าน PTTEP Facebook / Website
 • 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้กำกับชื่อดัง
 • 15 พ.ย. 2561 ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ ผ่านเว็บไซต์ www.pttepshortfilm.com
 • 17 พ.ย. 2561 เผยแพร่ผลงานทาง Line TV, PTTEP Facebook Page, YouTube พร้อมเปิดโหวต ชิงรางวัล Popular Vote เฉพาะช่องทาง YouTube Channel PTTEP
 • 28 พ.ย. 2561 ปิดรับผล Popular Vote
 • 29 พ.ย. 2561 งานประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หมายเหตุ : การเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์
ผลงานภาพยนตร์สั้นของทั้ง 8 ทีม จะเผยแพร่ลงสื่อ Line TV, YouTube, PTTEP Facebook ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผลงานเรื่องใดได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับรางวัล Popular Vote โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน, 1 Share มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน  เริ่มโหวตได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 (นับผลโหวตถึงเวลา 23.00 น.) โดยจะเก็บผลคะแนนจากช่องทาง YouTube เท่านั้น

รายชื่อกรรมการในการประกวด

 • คุณณัฏ โล่ห์สุวรรณ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ 
  ประธานกรรมการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์  เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย
 • คุณวิทยา ทองอยู่ยง
  ผู้กำกับภาพยนตร์
 • คุณพงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู
  ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา The Film Factory Co., Ltd.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล
  • สิทธิ์ในการฝึกงานกับ เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นเวลา 3 เดือน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับบุคคล
 • รางวัล Popular Vote สิทธิ์ในการสัมผัสประสบการณ์จริงกับกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา เป็นเวลา 1 – 2 วัน

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการประกวดหนังสั้น กับ ปตท. สผ.
 • 06-1996-1928    
 • pttepshortfilm@gmail.com
 • LINE ID : PTTEPSHORTFILM

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Panthita Rotchanakanan

File attachments: 
Deadline: 
10 Aug 2018 10:00 to 15 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.