^ Back to Top

ประกวด Short Film Contest หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0”

ประกวด Short Film Contest หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0”

ยูเมะพลัส SMART MONEY ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Short Film Contest หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการประกวด

 • ภาพยนตร์สั้นต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึงการบริหารการเงิน รายได้ และหนี้สิน ภายใต้หัวข้อ “เปย์อย่างคิด ชีวิต 4.0” ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ประกอบด้วย Title/ Intro และ End Credit)
 • ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ (อาทิ ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น การ์ตูน สี ขาวดำ หรือ เทคนิคผสม ต้องมีความชัดเจน กำหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 ขนาดไฟล์ขั้นต่า 720 p และบันทึกไฟล์ที่มีนามสกุล AVI / MPEG4 / MP4 / MPG / WMV หรือ MOV)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมี End Credit เป็น Logo และมีชื่อกิจกรรม ในครั้งนี้ประกอบอย่างลงตัว
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้เพลง และภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
 • สงวนสิทธิ์ทีมผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัคร

 • สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2561
 • ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ Email : umayplus.smartmoney@gmail.com
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  • สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

ติดต่อสอบถาม
คุณลลนา มหาบุญมี (โป้ง) โทร. 096 1717 442 หรือ 02 138 8057

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
15 Aug 2018 10:00 to 16 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.