^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ภูมิปัญญาบ้านฉัน สร้างงาน สร้างเงิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท

เงื่อนไขการส่งหนังสั้นเข้าประกวด

 1. ต้องถ่ายทำโดยนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จากโรงเรียนในเขตภาคใต้ 
 2. ต้องส่งผลงานในรูปแบบทีม แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียน 5 คน และครูผู้ควบคุมทีม 1 คน
 3. ต้องเป็นหนังสั้นที่ถ่ายทำขึ้นใหม่ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เว้นแต่ได้ขออนุญาตแล้วและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง หรือต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 4. ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที (รวม Intro, Title และ End credit)
 5. ส่งเป็นไฟล์ .mp4 แบบ Full HD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920x1080 โดยการ Upload ไฟล์ขึ้น Youtube ตั้งค่าเป็น Private และระบุ Link สำหรับการเข้าชมในใบสมัคร (ตาม QR Code)

การคัดเลือก
แบ่งเป็น 2 รอบ

 • รอบแรก ตัดสินจากหนังสั้น ประกอบด้วย การสื่อสารความหมายตามหัวข้อที่กำหนด ความน่าสนใจของการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และความสมบูรณ์ของภาพและเสียง ทีมที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมค่ายเยาวชนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำเสนอแนวคิดการจัดทำหนังสั้นในรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • รอบสุดท้าย ตัดสินจากการนำเสนอแนวคิดการจัดทำหนังสั้น ประกอบด้วย ความชัดเจนของการนำเสนอ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา และแนวคิดในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิปัญญาที่นำเสนอ โดยมีระยะเวลานำเสนอพร้อมตอบข้อซักถามทีมละไม่เกิน 5 นาที

รางวัลการประกวด
ทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 5 อันดับ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท (Vote ภายในค่าย)

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 080-395-5744 และ 081-681-3109
 • Facebook Fanpage : DIPYouthCamp

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มพัฒนาความรู้ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Mar 2018 10:00 to 05 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.