^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา (1 คนส่งได้เพียง 1 ทีม)

หลักเกณฑ์ในการประกวดหนังสั้น

 • เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวอยู่ระหว่าง 5-7 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
 • เนื้อหาของหนังสั้นต้องสื่อให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเป็นผู้ให้
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหา และรูปแบบของหนังสั้นด้วยตนเอง โดยห้ามนำผลงานของผู้อื่น เข้าประกวด
 • เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
 • ต้องมีคำบรรยายภาษาไทย (Subtitle) กำกับ ถ้าใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยในการนำเสนอ ต้องใส่คำบรรยายที่แปล เป็นภาษาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีสิทธิ์นำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ร่วมกับเจ้าของผลงานผู้เข้าประกวด โดยต้องมีการแจ้งด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อกัน
 • เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมของหลักศาสนาใด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องทาง Facebook fan page ของการประกวดหนังสั้น GLO Short Film Contest
 • การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ shortfilmglo@gmail.com (ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.)
 • 18 มีนาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม
 • 2 มีนาคม 2565 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นำเสนอ Story line/ บทภาพยนตร์/ รูปแบบ
  Presentation นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ ผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 5 นาที และร่วมกิจกรรม Online Workshop โดยผู้กำกับภาพยนตร์ ชื่อดัง "คุณโขม-ก้องเกียรติ โขมสิริ" และหลังจากนั้น คณะกรรมการประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 50,000 บาท เพื่อนำไปทาการผลิตชิ้นงาน
 • 23 มีนาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • 7 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
 • 20 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ PDF.)

 • ใบสมัครพร้อมรายละเอียดของผู้เข้าประกวดจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
E-Mail : shortfilmglo@gmail.com

Total Prize Money: 
800,000 Baht
Deadline: 
15 Feb 2022 00:00 to 11 Mar 2022 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.