^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น

ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร หน่วยงานที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่

หมดเขต: 
ส, 2023-09-16 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023" หัวข้อ "สิ่งที่ฉันต้องการ" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Asian Internat

หมดเขต: 
อา, 2023-10-08 16:30

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Thai Short Film & Video Festival ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27 ชิงโอกาสเข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

หมดเขต: 
จ, 2023-09-04 16:30

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

fuse. film โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ชมรม Young Filmmakers of Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse.

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-10 16:30

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

Lazada ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต" ชิงทุนสำหรับทำโปรเจคมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเข้าร่วม workshop หนังสั้นกับ เต๋อ นวพล

หมดเขต: 
จ, 2023-08-07 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-21 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พ

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 (All day)

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

CCCL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023" ชิงทุนสนับสนุนหนังสั้นสูงสุด 30,000 บาท จำนวนอย่างน้อย 10 ทุน

หมดเขต: 
อา, 2023-07-23 16:30

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

Huawei ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023" ชิงเงินสนับสนุนจาก XMAGE พร้อมใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 22:00

ประกวดหนังสั้น "Out of the Box"

ประกวดหนังสั้น "Out of the Box"

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Out of the Box" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 136,000 บาท พร้อม

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.