^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-02-09 16:30

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2021-01-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest" หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Gre

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 17:00

ประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND"

ประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND"

RISLAND Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND" ในคอนเซ็ปต์ Once in a life time "Sky's the limit" ชิงเงินรางวัมูลค่าร

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

ประกวดหนังสั้น "เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

ISUZU ร่วมกับ Cat Radio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "เอาเพลงมาทำเป็นหนัง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงานประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-10-04 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก" ชิงเงินรางวัลใมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-09-10 16:30

ประกวดหนังสั้น "RoV Short Film"

ประกวดหนังสั้น "RoV Short Film"

เกม RoV ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "RoV Short Film" หัวข้อ “Behind the Game: เบื้องหลังวงการ Esports" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2020-08-18 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.