^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ : Making Peace with Nature”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ : Making Peace with Nature”

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ : Making Peace with Nature” ชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-04-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2021-04-04 16:30

ประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6

ประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 17:00

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2021-01-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ในโครงการประกวดสื่อ To Be No.

หมดเขต: 
ศ, 2020-12-25 16:30

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผล

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-02-09 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.