^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life”

Music Collection ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life” เนื่องในโอกาส Music Collection ครบรอบ 30 ปี ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2019-10-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

ประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

GPX ร่วมกับ Cat Radio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกา Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

หมดเขต: 
จ, 2019-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019" หัวข้อ "Images of Futures: How do you work in the Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พ

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวค

หมดเขต: 
อ, 2019-10-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019" หัวข้อ "Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทาน

หมดเขต: 
จ, 2019-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-30 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 17:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 140,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2019-07-30 16:30

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-12 16:30

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.