^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest"

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญคุณครู และโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest" ตอน พิบัติภัยใกล้ตัว : โลกที่ไม่เหมือนเดิม

หมดเขต: 
พ, 2023-11-15 16:30

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-11-15 16:30

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Wan

หมดเขต: 
พ, 2023-10-25 16:30

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน), ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง", สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บร

หมดเขต: 
พ, 2023-10-18 (All day)

ประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ "The Magic Breath Innovation Contest - MBIC"

ประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ "The Magic Breath Innovation Contest - MBIC"

ชมรมลมวิเศษ ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว สู่ลมหายใจวิเศษ "The Magic Breath Innovation Contest - MBIC" ชิงถ้วยพระราชทา

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 12:00

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

IFMSA Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023" หัวข้อ "Creative Innovation and Technology for Good Health and Well-being of the Vulnerable Groups" ชิงเงินสนับสนุนโครงการ พร้

หมดเขต: 
อา, 2023-10-01 16:30

ประกวด "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023"

ประกวด "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023"

กลุ่มตรีเพชร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023" หัวข้อ "Innovation Project towards Sustainability/ Carbon Neutrality in the Next Decade (โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลาง

หมดเขต: 
พฤ, 2023-11-30 16:30

แข่งขันแผนธุรกิจค่าย "Innovation Hackathon Camp: wealth2wast Society"

แข่งขันแผนธุรกิจค่าย "Innovation Hackathon Camp: wealth2wast Society"

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.

หมดเขต: 
อ, 2023-10-10 16:30

แข่งขันด้านไอที "NTT Digital Innovation Challenge 2023"

แข่งขันด้านไอที "NTT Digital Innovation Challenge 2023"

บริษัท NTT (Thailand) Limited ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้านไอที "NTT Digital Innovation Challenge 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

หมดเขต: 
อา, 2023-10-15 16:30

แข่งขัน "AI Innovator Award 2023 Ptich Competition"

แข่งขัน "AI Innovator Award 2023 Ptich Competition"

Artificial Intelligence and Computer Engineering (AiCE) Program at CMKL University ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "AI Innovator Award 2023 Ptich Competition" ภายใต้หัวข้อ "Have you thought about how Al will change health &

หมดเขต: 
พ, 2023-09-06 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.