^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

ประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ชิงรางวัลหนึ่งโรงเ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 (วิดีโอคลิป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำส

หมดเขต: 
ศ, 2022-02-18 16:30

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และประชาชนทั่วไป สมัครเข

หมดเขต: 
ส, 2021-12-25 16:00

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP TEENERGY: Young Ocean for Life Innovation Challenge

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล PTTEP TEENERGY: Young Ocean for Life Innovation Challenge

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.

หมดเขต: 
จ, 2021-11-15 16:30

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021

ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021 ภายใต้แนวคิด “FOOD FORWARD ยกระดับอาหารพื้นถิ่นไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมฉายรังสี” ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-15 16:30

แข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

แข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021)

Covestro ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021) ภายใต้หัวข้อ "Recharge to a Fully Circular Way เสริมพลังส

หมดเขต: 
พฤ, 2021-09-30 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 "Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 "Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited"

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ครั้งที่2 "Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited" ชิงรางวัลมู

หมดเขต: 
พ, 2021-12-15 16:30

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ท

หมดเขต: 
อ, 2021-08-10 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod