^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประก

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเ

หมดเขต: 
อ, 2020-10-06 16:30

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 3,000,000 เยน

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:00

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)” ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-09 (All day)

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  "PSU Hackathon : Health & Wellness" ชิงทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2020-07-30 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

GPSC Young Social Innovator Season 3 ขอเชิญชวน น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานแนวคิดนวัตกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาส

หมดเขต: 
จ, 2020-08-24 16:30

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Roboinnovato

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-10 16:30

ประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"

ประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "New Gen Hug บ้านเกิด" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
จ, 2020-07-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.