^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

หมดเขต: 
อ, 2020-03-31 16:30

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยร่วมกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท อายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563 ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมก

หมดเขต: 
ส, 2020-05-30 16:30

ประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน"

ประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน"

Blue Gold Premium Coffee ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดหุ่นฟางยักษ์ หัวข้อ "สัตว์และสัตว์ในตำนาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2020-02-29 16:30

แข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020"

แข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020"

GISTDA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020" ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Toulouse Space Show ณ ประเทศฝรั่งเศส

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-23 16:30

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ศ, 2020-02-28 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020"

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "Innovative Craft Award 2020" ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุน พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-02-15 16:30

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

แข่งขัน "Space Flying Robot Programming Challenge 2020"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
พฤ, 2020-03-19 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวม

หมดเขต: 
ส, 2020-02-15 16:30

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส.

หมดเขต: 
พฤ, 2020-02-06 16:30

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

แข่งขัน School Lab Thailand 2020

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุ 14-18 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) สมัครเข้าร่วม

หมดเขต: 
ส, 2020-02-29 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.