^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Thu, 2018-03-15 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic"

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup 2018 แนวคิด "Autonomous System & Data Analytic" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ชิงรางวัลสุดยอด Best of the Best Awards พร้อมโล่เกียรติคุณ และสิทธิประโยชน์อ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 480,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-18 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition"

ประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนkดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition" ชิงรางวัลในการจัดแสดงสินค้าที

Deadline: 
Wed, 2017-12-13 07:47

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.