^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 : ThaiStar Packaging Awards 2017

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 : ThaiStar Packaging Awards 2017

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 : ThaiStar Packaging Awards 2017 หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Mon, 2017-03-13 16:30

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโ

Deadline: 
Fri, 2017-02-24 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017)

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017) หัวข้อ “Communi-

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016)

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets  Competition (Thai AIM 2016)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016) ชิงโอกาสร่วมโชว์ศักยภาพในงาน HK

Deadline: 
Sun, 2017-01-15 16:00

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

(ยกเลิก) ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ยกเลิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ในงานสีฐานเฟสติวัล (Si

Deadline: 
Wed, 2016-11-09 16:00

ประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

ประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

กลุ่มมิตรผล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ประจำปี 2559 : Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST"

ประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST"

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST" หัวข้อ "การออกแบบถุงช้อปปิง" เพื่อใช้จริงในศูนย

Deadline: 
Mon, 2016-10-31 16:00

ประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Kim Pai Contest 2016

ประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Kim Pai Contest 2016

Kim Pai Printing & Packaging ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Kim Pai Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2016-10-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.