^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017 ภา

Deadline: 
Fri, 2017-05-26 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017 ชิงเ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth”

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth”

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกาประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 570,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-05-19 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2017-06-01 16:00

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-05-01 16:00

ประกวดออกแบบแอพลิเคชั่น ในโครงการ Grants4Apps เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ

ประกวดออกแบบแอพลิเคชั่น ในโครงการ Grants4Apps เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ

ไบเออร์ ไทย (Bayer Thai) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดออกแบบแอพลิเคชั่น ในโครงการ Grants4Apps เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ชิงเงินรางวัล 240,000 บาท พร้อมไปฝึกอบรม ต่อยอดทักษะฝีมือ กับต้นแบบ Health Tech Startup ณ ปร

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "Lisa & Lolane Z-Cool Young Creative Contest 2017"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "Lisa & Lolane Z-Cool Young Creative Contest 2017"

นิตยสาร Lisa ร่วมกับ Lolane Z-Cool Color Milk ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "Lisa & Lolane Z-Cool Young Creative Contest 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการต่

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-05-10 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.