^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019”

ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019” ภายใต

Deadline: 
Thu, 2019-09-05 16:30

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019" ชิงเงินราง

Deadline: 
Thu, 2019-09-05 16:30

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกา

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019"

ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019"

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสาด้านอารยสถาปัตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019"

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Mon, 2019-09-16 16:30

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ชิงแงินรางวัล พร้อมทุน

Deadline: 
Sun, 2019-08-25 16:30

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 "Start-up Innovative F&B Products Competition"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 "Start-up Innovative F&B Products Competition"

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท อินฟอร์มา พีซีแอล ประเทศอังกฤษ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรี

Deadline: 
Thu, 2019-08-08 16:30

ประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

ประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.4 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ขยะ [ท่องเที่ยว] สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

Deadline: 
Tue, 2019-07-16 16:30

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 "Sport Science Innovation Contest 2019"

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 "Sport Science Innovation Contest 2019"

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 "Sport Science Innovation Contest 2019" ชิงเงินรา

Deadline: 
Mon, 2019-07-15 16:30

ประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 หัวข้อ “The Adventures in Logistics”

ประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 หัวข้อ “The Adventures in Logistics”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 หัวข้อ “The Adventures in Logistics”

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.