^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดในโครงการ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017

ประกวดในโครงการ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Mobile Enterprise d-Governm

Deadline: 
Mon, 2017-07-10 16:00

ประกวดวัตกรรมทางความคิด "ASEAN INNOVATION DESIGN 2017"

ประกวดวัตกรรมทางความคิด "ASEAN INNOVATION DESIGN 2017"

คณะผู้จัดงาน Asean Fair 2017 ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวัตกรรมทางความคิด "ASEAN INNOVATION DESIGN 2017" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-07-15 16:00

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักสึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 : Sport Science Innovative Contest 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Tue, 2017-06-20 16:00

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับSoftware Park Thailand และ C asean ขอเชิญนักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

Deadline: 
Fri, 2017-06-16 16:00

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITCi Award (Industry Transformation Center- Innovate) หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” ชิง

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน”

รายการสมรภูมิไอเดีย ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประ

Deadline: 
Wed, 2017-05-31 16:00

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่น

Deadline: 
Wed, 2017-05-24 16:00

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

Deadline: 
Fri, 2017-05-19 16:00

การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2017 ประเภทงานจักสาน : ASEAN Selection 2017

การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2017 ประเภทงานจักสาน : ASEAN Selection 2017

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือศ.ศ.ป. ขอชวนนักออกแบบ  ศิลปิน นักสร้างสรรค์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานหรือไอเดียในหัวข้อ "การคัดสรรศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์สุดยอดอาเซียน 2017 ในประเภทงานจั

Deadline: 
Mon, 2017-05-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.