^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

แข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018

แข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 ชิงโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-08-18 05:07

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018" เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (RO

Deadline: 
Wed, 2018-10-10 16:00

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition"

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition"

Thailand Creative & Design Center (TCDC) ร่วมกับบริษัท VIVI Decorative ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ VIVIํ ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charo

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง "Drone for firefighting"

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง "Drone for firefighting"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง "Drone for firefighting" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2018-10-01 16:00

แข่งขัน "Battle Robot Warrior"

แข่งขัน "Battle Robot Warrior"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน" Battle Robot Warrior" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมยังได้พบกับนวัตกรรม ณ มหานค

Deadline: 
Sun, 2018-10-21 16:00

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย FinTech Challenge 2018 : The Discovery

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมฟินเทคประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ และ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

Deadline: 
Thu, 2018-07-05 16:00

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” ชิงเงินสนับสนุน เงินรางวัล พร้อมเกีย

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สายสามัญและสา

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 (All day)

ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018

ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน APICTA 2018 ณ เมืองกวางเจา สาธาร

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.