^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 8 : Innovative Craft Award 2019 (ICA 2019) หัวข้อ “Surreal Hospi

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:00

เเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest"

เเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการเเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:00

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019

กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และนักออกแบบร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 : ThaiStar Packaging Awards 2019 หัวข้อ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:30

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ SILMO BANGKOK ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Art of Siam"

หมดเขต: 
พฤ, 2019-04-25 16:00

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019

กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019 (I4

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019"

ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ "S-Booster 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท พร้อมโอกาสในการศึกษาดูงานบริษ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-19 16:00

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019

ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ขอเชิญผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2019 ชิงเงินางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-15 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019"

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019" ชิงเงินรา

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.