^ Back to Top

แข่งขัน Makathon: Creating new business ideas that foster retail-tech future growth

แข่งขัน Makathon: Creating new business ideas that foster retail-tech future growth

Makro ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Makathon: Creating new business ideas that foster retail-tech future growth หัวข้อ "Revolutionizing Thai Retail Tech - Extraordinary Experiences for Extraordinary People!" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 190,000 บาท

โจทย์การแข่งขัน
สุดยอดนวัตกรรม Retail Tech
"เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคและเชื่อมต่อผู้ประกอบการทั่วไทย"
Revolutionizing Thai Retail Tech - Extraordinary Experiences for Extraordinary People!

 • ไอเดียสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ราบรื่นและน่าตื่นเต้นอยู่เสมอให้กับลูกค้าคนพิเศษกลับมาซือซ้ำ
 • แพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับร้านค้า
 • แพลตฟอร์มสื่่อสารการตลาด
 • ไอเดียส่วนเสริม (ฟีเจอร์) ใหม่ๆที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในอินเตอร์เฟซ
 • วิธีการทดสอบและสร้างสิ่งใหม่ๆใน ธุรกิจ Retail ให้น่าสนใจมากขึ้นเครื่องมือเช็คประสบการณ์ลูกค้า (CX) ความภักดี (Loyalty) และนวัตกรรมทังในการพัฒนาซอร์ฟแวร์และการใช้งานจริง

ตัวอย่างการนําเสนอไอเดีย

 • เพิ่มการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม Makro Pro เพื่อสร้างความผูกพันและความภักดี
 • ปรับปรุงประสบการณ์ทาง omni-channel โดยเชื่อมโยงกับช่องทางอื่นของ Makro เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสถียรภาพมากที่สุด

หมายเหตุ ทัง 2 หัวข้อนี้ ยังสามารถสร้างสรรค์ไอเดียเพิ่มเติมให้กับแพลตฟอร์ม Makro Pro โดยเชื่อมโยงและเสริมประสบการณ์ทาง omni-channel ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เปิดรับสมัครแบบกลุ่ม 2 - 5 คน
 • เป็นนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี - โท (ทุกชั้นปี ), เป็นบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี) หรือ Startup (ที่ยังไม่เคยได้รับทุน)
 • เป็นผู้ที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจ, ด้านเทคโนโลยี และ/หรือ Programming รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงนวัตกรรม
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงโครงการเดียวเท่านั์น หากปรากฏมีชื่อซํ้ากันในผลงานมากกว่า 1 โครงการ จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วม
 • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่กําหนด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น. (จำกัดแค่ 30 ทีมเท่านั้น)
 • ประกาศผลเข้ารอบ 20 ทีม วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง facebook: Makathon - Hackathon by Makro

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 ทีม: เงินสดมูลค่า 100,000 บาท/ทีม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 ทีม: เงินสดมูลค่า 50,000 บาท/ทีม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 ทีม: เงินสดมูลค่า 30,000 บาท/ทีม
 • รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการ จํานวน 1 ทีม: เงินสดมูลค่า 10,000 บาท/ทีม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด หากไม่มีทีมที่คะแนนถึงเกณฑ์ รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชวัลพัชร รุ่งประเสริฐวงศ์ โทร: 061-2369893
 • อีเมล: chawanlaphat.r@careervisathailand.com
 • facebook: Makathon - Hackathon by Makro

ข่าวประขาสัมพันธ์ : K. Rew Ponkrit

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
190,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 ส.ค. 2023 (All day) to 21 ก.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.