^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

เพจดวงใจวิจารณ์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 ชิง

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change"

ประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change"

Always Publishing ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและการ์ตูนขนาดสั้น หัวข้อ "Change" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

"โลกเรากำลังเปลี่ยนไปทุกวัน แล้วคุณนั้นจะทำอย่างไร?"

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

หมดเขต: 
อา, 2021-01-17 16:30

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดสโลแกน "OMBUDSMAN AWARDS"

ประกวดสโลแกน "OMBUDSMAN AWARDS"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสโลแกน "OMBUDSMAN AWARDS" ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2020-11-15 16:30

ประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2564 : World Kidney Day 2021”

ประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2564 : World Kidney Day 2021”

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2564 : World Kidney Day 2021” หัวข้อ “Living Well with Kidney Disease” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

หมดเขต: 
จ, 2020-11-16 16:30

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ” ชิงของรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-10-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.