^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

Sofa Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย' ชิงโอกาสได้รับการรวมเล่มและตีพิมพ์ มีการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์และจ่ายค่าลิขสิทธิ์แบบเหมาจ่าย เ

หมดเขต: 
อา, 2018-06-10 16:00

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อม

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินส

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-01 16:00

ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙"

ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙"

โครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙” ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2018-03-20 20:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

หมดเขต: 
อา, 2018-03-25 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.