^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำประพันธ์ หัวข้อ "ละครชีวิต" เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒” ภายใต้โครงการวันเวล

หมดเขต: 
ศ, 2018-12-28 16:00

ประกวดแต่งนิยายออนไลน์ "มาไรท์ ให้คน MAREADS"

ประกวดแต่งนิยายออนไลน์ "มาไรท์ ให้คน MAREADS"

MAREADS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายออนไลน์ "มาไรท์ ให้คน MAREADS" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
ศ, 2019-02-15 16:00

ประกวดนิยาย หัวข้อ "ขีดเส้นตาย"

ประกวดนิยาย หัวข้อ "ขีดเส้นตาย"

จอยลดา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยาย หัวข้อ"ขีดเส้นตาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ตของขวัญ

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2018-12-16 16:00

ประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’"

ประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่า "เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่ : International Essay Contest ‘My Biennale @Krabi’" ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-18 16:00

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "สัญชาตญาณ"

หมดเขต: 
ส, 2018-12-01 16:00

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ชิงโล่พระรา

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:00

ประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-12-21 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด"

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ฮีโร่ของฉันอยู่ในตลาด" ในโครงการ "คิดเพื่อน้อง.

หมดเขต: 
พ, 2018-10-31 16:00

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ : Horse Young Writer Awards 2018 “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ : Horse Young Writer Awards 2018 “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”

บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม  ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ : Horse Young Writer Awards 2018 “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชส

หมดเขต: 
อ, 2018-09-25 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.