^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

ประกวดเรียงความ (ระดับเยาวชน) หัวข้อ "ฉันอยากเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในมุมมองของเด็กและเยาวชน"

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา และ ปวช.

หมดเขต: 
พฤ, 2023-12-28 16:30

ประกวดงานเขียนและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ในปี 2024 คุณอยากเห็นคนตาบอดในประเทศไทยพัฒนาในด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด"

ประกวดงานเขียนและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ในปี 2024 คุณอยากเห็นคนตาบอดในประเทศไทยพัฒนาในด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด"

ชมรมเยาวชนตาบอดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ในปี 2024 คุณอยากเห็นคนตาบอดในประเทศไทยพัฒนาในด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-01-01 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen" ชิงทุนการศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ PIM มูลค่าก

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม

ประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย ภายใต้โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๕ "วิถีไทย วิไลศาสตร์ วิลาสศิลป์ มรดกแผ่นดินอารยธรรม" ประจำปีพุทธ

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

ประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย"

สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

ประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1"

Dokya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพล็อตนวนิยาย นักพากย์ และนวนิยายชาวสีรุ้ง LGBTQ+ "โรงเรียนนักเขียน Dokya Academy รุ่นที่ 1" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก.

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

ประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑

ประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๑ ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-15 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 (All day)

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่" เนื่องในโอกาส นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร

หมดเขต: 
ศ, 2023-11-24 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.