^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15

ประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15

NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-06-20 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวด "TUNWALAI E-BOOK AWARDS"

ประกวด "TUNWALAI E-BOOK AWARDS"

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TUNWALAI E-BOOK AWARDS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2019-03-20 16:00

ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"

ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"

มูลนิธิเด็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย" เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวใกว่า ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-05 16:00

ประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร”

ประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร”

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร”

หมดเขต: 
ศ, 2019-02-15 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:00

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award" หัวข้อ "How to รักตัวเอง" ชิงค่าต้นฉบับ พร้อมลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดงานเขียน "รางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize" ครั้งที่ 8

ประกวดงานเขียน "รางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize" ครั้งที่ 8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมกการประกวดงานเขียน "รางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize" ครั้งที่ 8 ชิงเงินรางวัล พร้อมรางวัลอื่นๆ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:00

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.