^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” ชิงเงินรางวัล

ข้อกําหนดผลงานเขียน

หมดเขต: 
พ, 2020-05-20 16:30

ประกวดเขียนบทความ "Cook at Home Blog Contest - แชร์เมนูสูตรเด็ดจากก้นครัวที่บ้าน"

ประกวดเขียนบทความ "Cook at Home Blog Contest - แชร์เมนูสูตรเด็ดจากก้นครัวที่บ้าน"

Shopee ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความ "Cook at Home Blog Contest - แชร์เมนูสูตรเด็ดจากก้นครัวที่บ้าน" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท

รูปแบบการแข่งขัน

หมดเขต: 
ศ, 2020-04-24 16:30

ประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master"

ประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master"

GAMEINDY ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายแชทจากเกมจีบหนุ่ม ธีม "ฝันนั้นฉันมีเธอ Call Me Master" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง"

ประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง"

GMM25 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพลอต โครงการ "GMM25 หาเรื่อง" ชิงโอกาสเซ็นสัญญาเพื่อทําละครกับช่อง GMM 25 หรือบริษัทฯ ในเครือ และโล่เกียรติยศ

รายละเอียดโครงการ Gmm25 หาเรื่อง

หมดเขต: 
พ, 2020-04-15 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”

ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”

Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับ WinkWink Production และ

หมดเขต: 
ศ, 2020-05-01 16:30

ประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

ประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2020-05-31 16:30

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้"

ไทยแอ็ค ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และสารคดี "We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้" ชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2020-03-01 08:30

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.