^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื

หมดเขต: 
ศ, 2018-04-20 16:00

ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561

ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561

ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561 หัวข้อ “จินตนาการว่า คุณเป็นจดหมายที่เดินทางผ่านกาลเวลา คุณอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวใดให้แก่คนอ่าน” ชิงทุนการศึกษาม

หมดเขต: 
ศ, 2018-03-09 16:00

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ขอเชิญนักเขียน และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

หมดเขต: 
พฤ, 2018-01-11 18:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์" ชิง้งินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2018-01-25 16:00

ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”

ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”

JAL FOUNDATION ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things” บทกวีที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากทั่วโลกจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทกวีไฮกุ

หมดเขต: 
จ, 2018-01-15 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 14

NANMEEBOOKS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14 ปี 2560 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-04-20 16:00

ประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙”

ประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙”

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง: ๙ โครงการชลประท

หมดเขต: 
ศ, 2017-12-29 16:00

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเ

หมดเขต: 
จ, 2018-01-15 16:00

ประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง "Le Pan Web Comic Contest" คอนเซ็ปต์ "Morning Bread"

ประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง "Le Pan Web Comic Contest" คอนเซ็ปต์ "Morning Bread"

เลอ แปง ร่วมกับ Let's Comic ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสั้น เลอ แปง "Le Pan Web Comic Contest" คอนเซ็ปต์  "Morning Bread" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2017-12-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.