^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อม

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินส

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-01 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

ประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง”

โครงการ Silent Power ภายใต้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ “แนวทางการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2018-03-20 20:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

หมดเขต: 
อา, 2018-03-25 16:00

(ปิดรับผลงาน) ประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย”

ประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย”

(ปิดรับผลงาน) Riceryza  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม  4,500 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2018-04-06 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?"

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?" ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.