^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้

หมดเขต: 
พฤ, 2022-07-07 16:30

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จั

หมดเขต: 
พ, 2022-06-15 (All day)

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8 ชิงทุนรางว

หมดเขต: 
จ, 2022-08-15 (All day)

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดเรื่องเล่าของ "เด็กสมัยนี้"

ประกวดเรื่องเล่าของ "เด็กสมัยนี้"

คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) ขอเชิญเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าของ

หมดเขต: 
อา, 2022-05-29 16:30

ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565 ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-06-01 16:30

ประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ"

ประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ"

เพจรามัญคดี - MON Studies ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียงเรื่องสั้น "ในความมอญ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดนิยายแชท ธีม "LovenaCupรักนี้รสหม่าล่า"

ประกวดนิยายแชท ธีม "LovenaCupรักนี้รสหม่าล่า"

Joylada ร่วมกับ NISSIN ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท ธีม "LovenaCupรักนี้รสหม่าล่า" ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2022-03-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2022-04-06 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.