^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเขียนบทความ "SistaCafe Writing Contest 2019"

ประกวดเขียนบทความ "SistaCafe Writing Contest 2019"

SistaCafe ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความ "SistaCafe Writing Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2019-09-28 16:30

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม  ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019 “บันทึกความสุข...รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ชิงทุนการศึกษา

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-10-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย

ประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลอโณทัย ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2019-10-04 16:30

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล”

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ Blogger ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้

หมดเขต: 
อ, 2019-08-20 (All day)

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลกโดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษา

หมดเขต: 
จ, 2019-09-02 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-25 16:30

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

ประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ชิงทุนการศึกษา และใบประกาศ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-10-31 (All day)

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2019-07-22 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.