^ Back to Top

ประกวดนิยายแชท "Write Out Loud Contest" หัวข้อ "รอ...ONLY YOU"

ประกวดนิยายแชท "Write Out Loud Contest" หัวข้อ "รอ...ONLY YOU"

Joylada ร่วมกับ GMM Grammy ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท "Write Out Loud Contest" หัวข้อ "รอ...ONLY YOU" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 17,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษจาก GMM GRAMMY

กติกาการประกวด

 • แต่งจอยแชทในหัวข้อ ‘รอ... ฉันยังรอเธออยู่’ โดยจะต้องเลือก Theme ที่ทางทีมงานกำหนดดังต่อไปนี้
  • Theme อนาคต โดยเนื้อเรื่องจะต้องเป็นเนื้อหา 'ภาคต่อ' ของ MV และจะต้องใช้ภาพหน้าปก 'โทนสีแดง'
  • Theme อดีต โดยเนื้อเรื่องจะต้องเป็นเนื้อหา 'ภาคก่อน' ของ MV และจะต้องใช้ภาพหน้าปก 'โทนสีน้ำเงิน'
   เลือกภาพหน้าปกจาก www.joylada.com/writeoutloudcontest.FIRZTER เท่านั้น (ภาพที่ทางบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกลิขสิทธิ์)
 • ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดา และใส่แฮชแท็ก #JoyxFIRZTER และ #รอ_ONLYYOU (หรือ #รอONLYYOU ก็ได้) หลังชื่อเรื่องที่จะส่งประกวดและคำค้น และจะต้องใช้ Keyword 'รอ... ฉันยังรอเธออยู่' ในเนื้อหานิยาย อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • นิยายที่ส่งประกวดจะต้องมีเพียง 1 ตอนเท่านั้น และใน 1 ตอนต้องมีข้อความไม่เกิน 800 จอย (เช็กจำนวนจอยได้ที่มุมขวาด้านบนในหน้าเขียนนิยาย)
 • ต้องใช้เพลง ‘รอ ONLY YOU’ ของ ‘FIRZTER’ ประกอบการแต่งนิยายผ่าน feature ‘Joymusic’
 • เลือกสร้างสรรค์ผลงานได้ ‘เฉพาะ’ หมวดหมู่ ‘ทะเลสีเทา’ เท่านั้น (ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหมวดหมู่และหัวข้อที่กำหนด)
 • นิยายที่ส่งประกวดต้องเป็นนิยายที่มีการดำเนินเรื่องในรูปแบบ ‘นิยายแชท’ เท่านั้น ไม่มีบทบรรยายถึงความรู้สึก เสียงรอบข้าง สถานที่ ประโยคการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆ ก็ตาม นอกเหนือจากการองค์ประกอบโปรแกรมแชท และการพิมพ์ข้อความผ่านแชท และห้ามเป็นจอยสตอรี่
 • นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่ ‘สร้างสรรค์ใหม่’ เท่านั้น และ ‘ ไม่เคยเผยแพร่’ ที่ใดมาก่อน
 • นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเผยแพร่เป็นสาธารณะ ไม่มีการซ่อนหรือลบเรื่องและตอนที่ใช้ในการประกวด ในกรณีที่มีการซ่อน ลบ หรือระบุไว้ว่าเป็นตอนพิเศษจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการตัดสิน
 • ผู้เข้าประกวดต้องใช้รูปภาพประกอบผลงานจากภาพที่บริษัทฯ กำหนดให้ใน ‘คลังภาพ’ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดาเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ลิงก์ www.joylada.com/writeoutloudcontest.FIRZTER  (ภาพที่ทางบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกลิขสิทธิ์) รวมถึงแนบ link Youtube เพลง รอ ONLY YOU ของ FIRZTER ในนิยายตามกติกาของกิจกรรมเท่านั้น (Link เพลงที่ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกลิขสิทธิ์) และไม่อนุญาตให้นำภาพหรือ MV ไปดัดแปลง แก้ไข หรือตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออก
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อจริงของดารา ศิลปิน ชื่อวงดนตรี เน็ตไอดอล ตัวการ์ตูนต่าง ๆ หรือใส่แฮชแท็กคู่ชิป คู่จิ้น ชื่อคู่ชิป ชื่อคู่จิ้นใด ๆ ในชื่อเรื่อง คำโปรย และในเรื่อง ยกเว้นชื่อ รูปภาพ และแฮชแท็กของ “FIRZTER” (ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากศิลปินและต้นสังกัดแล้ว)
 • ผู้เข้าประกวดไม่สามารถติดเหรียญผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้แต่สามารถเปิดรับกิฟต์ได้ตามปกติ
 • ผลงานต้องไม่ผิดกฎการเขียนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดา www.joylada.com/contact/terms
 • นิยายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งจบแล้ว และขึ้นสถานะจบภายในระยะเวลาวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 • ของรางวัลพิเศษจาก GMM ไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • จอยลดาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จอยลดามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือระงับโครงการฯ ได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • จอยลดาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
 • จอยลดาขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • พนักงานของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทในเครือ พนักงานของ GMM GRAMMY รวมถึงบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Joylada x GMM Grammy present 'Write Out Loud Contest' มาแล้วไม่ว่าจากหัวข้อใดก็ตาม
 • ผู้เข้าประกวดได้อ่านและเข้าใจข้อความอย่างชัดเจนดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการประกวด : วันที่ 1 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Fanpage จอยลดา, X (Twitter)
 • จอยลดา, เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดา และอีเมลของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล ผู้ชนะการประกวดต้องรายงานตัวโดยการตอบกลับมาที่อีเมล joylada.contest@ookbee.com หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะเลือกเรื่องที่มีคะแนนรองลงไปตามลำดับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานซึ่งเป็นงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยมิได้มีการดัดแปลง ทำซ้ำ หรือตัดทอนจากงานของบุคคลอื่นที่ได้สร้างสรรค์อยู่ก่อนแล้ว และไม่เคยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางใดมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการฯ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางอื่นได้ นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าประกวดตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดาเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่ใช้ชื่อตัวละครที่เป็นชื่อจริงและภาพของศิลปิน ดารา เน็ตไอดอล หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีตัวตนจริง รวมไปถึงรูปภาพใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตทางลิขสิทธิ์จากผู้เป็นเจ้าของ ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยผู้เข้าประกวดต้องใช้รูปภาพที่กำหนดไว้ใน ‘คลังภาพ’ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย หรือรูปภาพอื่นนอกเหนือจากรูปภาพใน ‘คลังภาพ’
 • ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดา
 • บริษัทฯ ตกลงว่าผู้เข้าประกวดที่ชนะการประกวดแต่งนิยายจะได้รับเงินรางวัล และผู้ชนะการประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด เว้นแต่ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดในผลงานที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชนะการประกวดอนุญาตยินยอมให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ ในการจัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย หรือสิทธิอื่นใดจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ให้เป็นของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ นับแต่วันที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
 • ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถซ่อนหรือลบผลงานที่ส่งเข้าประกวดออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดาได้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ชนะการประกวดตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • ผู้ชนะการประกวดตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการนำผลงานที่ชนะการประกวดไปจัดทำ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่ และจัดจำหน่าย ไม่ว่าในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือที่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิจากบริษัทฯ จะตกลงกับผู้ชนะการประกวดต่อไป ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถนำผลงานที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่ในสื่ออื่นได้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ชนะการประกวดตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • กรณีที่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ ต้องการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากผลงานที่ชนะการประกวดซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ชนะการประกวด บุคคลนั้นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ชนะการประกวดก่อนทุกครั้ง รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือที่บริษัทฯ บริษัทในเครือ
 • และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ จะตกลงกับผู้เข้าประกวดต่อไป
 • บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ชนะการประกวดใช้ช่องทางของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่ชนะการประกวดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักเขียนและนักอ่าน เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทฯ ได้สิทธิ์เผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อสาธารณชน
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศทุกรางวัลตกลงชำระภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินรางวัลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร โดยบริษัทฯ เป็นผู้หักภาษีและนำส่งสรรพากร
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ทำตามกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมประกวดยินดีและตกลงที่จะทำตามกติกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการที่จัดโครงการฯ

คำรับรองของผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่าตั้งแต่วันที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ หรือ การบังคับสิทธิแก่บุคคลใด
 • ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่า มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะของบุคคลอื่น
 • หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด และหากมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้เข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวเองทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่า จะไม่นำรูปภาพที่ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปใช้นอกเหนือจากช่องทางที่บริษัทฯ อนุญาต ได้แก่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจอยลดา เพื่อประกอบผลงานในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น

เกณฑ์การให้คะแนน

 • MOOD & TONE เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รอ... ฉันยังรอเธออยู่
 • GRAMMAR ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
 • ENJOY ความสนุกสนาน
 • ถูกต้องครบถ้วนตามกติกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท และ รางวัลพิเศษจาก GMM GRAMMY
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท และ รางวัลพิเศษจาก GMM GRAMMY
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลพิเศษจาก GMM GRAMMY

ติดต่อสอบถาม

 • Fanpage: Joylada
 • Twitter: @webjoylada
 • Line@ : @joylada
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
17,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.ย. 2023 08:30 to 01 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.