^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปสั้น "WashXpress Video Contest"

ประกวดคลิปสั้น "WashXpress Video Contest"

WashXpress ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวะศึกษา เละอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "WashXpress Video Contest" ภายใต้หัวข้อ "WashXpress ยืน 1 เรื่องสะดวกซัก"

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

Krungsri Imax ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023" หัวข้อ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

Lazada ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต" ชิงทุนสำหรับทำโปรเจคมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเข้าร่วม workshop หนังสั้นกับ เต๋อ นวพล

หมดเขต: 
จ, 2023-08-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔" ในโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๗๐๐,๐๐

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวด "Thailand World EDM Music Creator Challenge"

ประกวด "Thailand World EDM Music Creator Challenge"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บีดีล จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thailand World EDM Music Creator Challenge" ภายใต้หัวข้อ "Miracle Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-07-24 16:30

ประกวดคอนเทนต์ "Fourgle: ICC การันตี ใช้ดีบอกต่อ"

ประกวดคอนเทนต์ "Fourgle: ICC การันตี ใช้ดีบอกต่อ"

Fourgle ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอนเทนต์ "Fourgle: ICC การันตี ใช้ดีบอกต่อ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 91,480 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-08-02 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ.

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-21 16:30

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย"

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย"

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) หัวข้อ "เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 79,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "แพลนทริปเที่ยว ถิ่นบัวหลวง..."

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "แพลนทริปเที่ยว ถิ่นบัวหลวง..."

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ "แพลนทริปเที่ยว ถิ่นบัวหลวง..." โปรแกรมการท่องเที่ยว One day trip จังหวัดปทุมธานี ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บ

หมดเขต: 
จ, 2023-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.