^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดเรื่องเล่าของ "เด็กสมัยนี้"

ประกวดเรื่องเล่าของ "เด็กสมัยนี้"

คิด for คิดส์ - ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) ขอเชิญเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าของ

หมดเขต: 
อา, 2022-05-29 16:30

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

mombie ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือจบแล้วไม่เกิน 3 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้ารวมงานกับ mombie หรือพาร์ทเ

หมดเขต: 
อา, 2022-05-01 16:30

ประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน"

ประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน"

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน" เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของ กทม. ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "Save

หมดเขต: 
อา, 2022-05-15 16:30

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

Premium Home Office Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อา, 2022-05-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"

ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

ประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง"

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิป และภาพถ่าย หัวข้อ "Action for the River : คืนลมห

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "จิตสาธารณะ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "จิตสาธารณะ"

สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อส

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่ราง

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.