^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมอนามัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถี

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-21 16:30

ประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด : Sav

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2020-08-03 23:59

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 (All day)

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่”

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่” ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-24 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 18:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2020-07-14 16:30

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2020”

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2020”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Camp

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

YoungCoin ร่วมกับ Siam Blockchain และ Om Platform ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020" หัวข้อ "เปลี่ยนชีวิตด้วย Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2020-08-26 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.