^ Back to Top

ประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส"

ประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 450,000 บาท

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

 • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่มีบัญชีแพลตฟอร์ม TikTok และกดติดตาม (Follow) TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ
 • ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถสมัครแข่งขันเดี่ยวหรือเป็นทีมไม่เกิน 5 คน
 • โดยผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเลือก 1 จาก 5 เพลง ของกองทุนการออมแห่งชาติ มาทำมิวสิกวิดีโอโดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง
 • ขนาดของมิวสิกวิดีโอจะต้องมีขนาด 9:16 (แนวตั้ง TikTok)
 • ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า Full HD
 • ระยะเวลาของมิวสิกวิดีโอจะต้องเท่ากับระยะเวลาของเพลง
 • เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของกองทุนการออมแห่งชาติและเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องและทำนองเพลง
 • มิวสิกวิดีโอจะต้องมีโลโก้ (Logo) ของกองทุนการออมแห่งชาติอยู่มุมขวาบนตลอดระยะเวลาของมิวสิกวิดีโอ
 • มิวสิกวิดีโอจะต้องไม่มีสัญลักษณ์และความเกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเมือง
 • ผู้ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายถ้ามีการฟ้องร้องผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีกองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนการออมแห่งชาติมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามที่กองทุนการออมแห่งชาติเห็นสมควรโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยผลการตัดสินของกองทุนการออมแห่งชาติถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ผ่านเฟซบุ๊ก : กองทุนการออมแห่งชาติ และ www.nsf.or.th

การส่งผลงาน

 • ผู้ที่เข้าร่วมประกวดจะต้องโพสต์มิวสิกวิดีโอที่มีการตัดต่อถ่ายทำประกอบเพลงสำนักงาน กอช. 1 จาก 5 เพลง ลงแพลตฟอร์ม TikTok และแท็กมาที่ TikTok : กองทุนการออมแห่งชาติ และติดแฮชแท็ก #กองทุนการออมแห่งชาติ #กอช #คุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ และ #MVสุดปังปล่อยฝันวัยใส
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่ง Link ผลงานที่อัพโหลดพร้อมแคปภาพหน้าจอให้เห็นถึงจำนวนยอดกดไลก์ ตามอีเมลยืนยันการสมัคร และช่องทางในการส่งผลงาน ที่ กอช. ได้ให้ไว้ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.
 • ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน (1 บัญชี สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)

เกณฑ์การตัดสินและรางวัล

 • คะแนนจากยอดไลก์
  • ยอดไลก์มากกว่า 50,000 ไลก์ ได้ 60 คะแนน
  • ยอดไลก์ 40,000 - 49,999 ไลก์ ได้ 55 คะแนน
  • ยอดไลก์ 30,000 - 39,999 ไลก์ ได้ 50 คะแนน
  • ยอดไลก์ 20,000 - 29,999 ไลก์ ได้ 45 คะแนน
  • ยอดไลก์ 10,000 - 19,999 ไลก์ ได้ 40 คะแนน
  • ยอดไลก์ 8,000 - 9,999 ไลก์ ได้ 30 คะแนน
  • ยอดไลก์ 6,000 - 7,999 ไลก์ ได้ 25 คะแนน
  • ยอดไลก์ 4,000 - 5,999 ไลก์ ได้ 20 คะแนน
  • ยอดไลก์ 2,000 - 3,999 ไลก์ ได้ 15 คะแนน
  • ยอดไลก์ไม่ถึง 2,000 ไลก์ ได้ 10 คะแนน
 • คะแนนจากคณะกรรมการ แบ่งเป็น
  • สอดคล้องกับเนื้อหา 10 คะแนน
  • การตัดต่อ 10 คะแนน
  • การเล่าเรื่อง 10 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท และมหาวิทยาลัยรับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เฟซบุ๊ก : กองทุนการออมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธีรเมธินท์ อธิภิตินันท์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
450,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 เม.ย. 2024 08:30 to 31 พ.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.