^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 : Short Science Film #6

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 : Short Science Film #6

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 : Short Science Film

หมดเขต: 
ศ, 2021-10-15 16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)” พร้อมส่งโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เปิดรับสมัครถึงวันที

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 23:59

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

Mentor International ร่วมกับ University of the Arts London (UAL) ชวนเยาวชน อายุ 17ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปะและการออกแบบ ในทุกรูปแบบ หัวข้อ  “The Future of Us : The Future of Happiness มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ สร้างความส

หมดเขต: 
ศ, 2021-09-17 (All day)

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ประกวดคลิป/สารคดีสั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และเยาวชน อายุ 7 - 18 ปี ร่วมเสนอไอเดียเพื่อ นำเสนอปัญหาและทางออกสู่การแก้ไขวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านคลิป/สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ชิงทุนการศึกษารวม

หมดเขต: 
จ, 2021-08-30 16:30

โครงการประกวดหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา

โครงการประกวดหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวน นักเรียน - นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งเรื่องย่อของหนังสั้น ภายใต้ชื่อเรื่อง “ชาติไทยในดวงตา “ ความยาว 30 นาที ในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ของตนเอง ความยาวไม่เกิน A4 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เ
หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ อาหาร"

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร"

OKMD เชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

หมดเขต: 
จ, 2021-11-01 16:30

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ชิงเงินร

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.