^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประ

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 17:00

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยราง

หมดเขต: 
อา, 2021-07-18 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Youth Voice - Use your voice fo

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2021-06-15 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST"

ประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST"

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

รูปแบบผลงานในการส่งประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2021-05-23 16:30

ประกวดหนังสั้น ในงาน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 : 25th Thai Short Film and Video Festival"

ประกวดหนังสั้น ในงาน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 : 25th Thai Short Film and Video Festival"

คณะผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในงาน "เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 : 25th Thai Short Film and Video Festival" ชิงโอกาสได้ฉายในงานหนังสั้นมาราธอน ก่อนจะมีการคัดเลือกเพื่

หมดเขต: 
จ, 2021-08-02 16:30

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดมังงะ "The Japan International MANGA Award" ครั้งที่ 15

ประกวดมังงะ "The Japan International MANGA Award" ครั้งที่ 15

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมังงะ "The Japan International MANGA Award" ครั้งที่ 15 ชิงรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-08 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.